Wybrane publikacje KMB wg. tematów

Pełna lista publikacji (ok. 200 pozycji) znajduje się na osobnej stronie


Astronomia ogólna (czas, kalendarze, efemerydy)

Astronomiczne obliczenia ... — zbiór algorytmów (146 s.)
How to Design a Sundial?
Projekt zegara analemmatycznego
Zaćmienia Słońca i Księżyca (tabele dla Polski 1991 – 2040) [dla Torunia]
Solar Eclipses in Poland, 900 – 2200
Lunar Eclipses in Europe, 900 – 2200
Lunar Penumbral Eclipses, 1900 – 2200
Fazy Księżyca w latach 1930 – 2030
Momenty wstępowania Księżyca w znaki zodiaku, lata 1950 – 2050 (opis)
December Solstices in and Near 2012
Wszystko o czasie: Zmierzyć nieuchwytne,   Na co dzień i w astronomii (w tym
      czas letni w Polsce), Astronomia a technika atomowa
The Tropical Year and Solar Calendar (patrz też: polski artykuł)
Kalendarze astronomiczne na lata 2000 – 2010 (294 s.) i 2011 – 2020 (268 s.)
Hinduska rachuba czasu
Kalendarze rahukali dla Polski na XXI w.
The Persian calendar for 3000 years (Kalendarz perski)
Dni julianskie i daty kalendarzowe
Efemerydy Układu Słonecznego dla wszystkich
Algorytmy zamiany współrzędnych kartezjańskich na elipsoidalne


Instrumenty (radioteleskopy i wyposażenie)

Feed Support Blockage Area in Parabolic Antennas
Near Zenith Tracking Limits for Altitude-Azimuth Telescopes
Interferometr do obserwacji Słońca na częstotliwości 127 MHz
Teoria odbioru interferometrycznego w radioastronomii
Odbiorniki radioastronomiczne
Analiza charakterystyk wzmocnienia odbiornika przełączanego
Toruński system do radiowych obserwacji pulsarów
15 m radioteleskop. Podręcznik obserwatora
Wstępne oszacowanie wymagań związanych z budową radioteleskopu
    do obserwacji Słońca w Gdańskim Ośrodku ,,Hewelianum"
          RT32 i RT80–120 (Heweliusz)
32 m Radio Telescope Specifications
Propozycja 32-m radioteleskopu dla Torunia — uzasadnienie założeń wstępnych
RT32. Podręcznik obserwatora (pdf)
Teoretyczne charakterystyki radioteleskopu RT32: Część 1, Część 2
Panele RT32: Geometria,   Check of Panel Profile

Pozycjonowanie RT32:
    Pointing Model (Model3)
    On Pointing and Gain of 32 m Radio Telescope at 30 GHz
    Towards New Pointing Tables for 32 m Radio Telescope (Model4a, 4b i 4c)
    Pointing Check 2007-2008
    TPOINT versus Torun pointing Model4c
    Poprawki pointingu wynikające z uginania się szyn azymutalnego torowiska

Analizy z użyciem programu OptiCass
    OptiCass — a Cassegrain Radio Telescope Optimization and Design Tool
    Optical Coma Structure Demonstrated with OptiCass
    Optical Properties of an Offset Paraboloid 80 m Radio Telescopes (also RT90 analysis)
    Analiza niektórych własności teleskopu 32-m na 30 GHz
    RT32 with OCRAp/f (pointing and gain with offset feeds)
    About Performance of 32 m Radio Telescope with OCRA Arrays
    Własności powiększonego RT32 (RT36 i różne oświetlacze RT32)
    A 90 m Transit Radio Telescope: Offset or Symmetrical?
    A 100 m Radio Telescope: Some Optical Properties
    Hevelius Radio Telescope: Classical Cassegrain or Ritchey-Chretien?


VLBI

Radiowa interferometria wielkobazowa (VLBI) — książka (315 str.)
    Teoria
Generalized Projection Theorem for Mapping with Radio Interferometers
Biases of Digital VLBI Observables Due to Small Signal Approximation and ...
VLBI Correlator Can Perform Better
    Współrzedne RT15 i RT32
Wstępne wyznaczenia współrzędnych toruńskiego radioteleskopu techniką VLBI — RT15
Determination of the Toruń Antenna Position from VLBI Observations — współrzędne RT15
ITRF2000 Positions of Non-geodetic Telescopes in EVN — współrzędne RT32 (są już nowsze!)
    Kalibracje obserwacji (BBC i DBBC)
Linearity of Torun BBCs
Analysis of EVN Calibration Problems at Torun Station
The DPFU parameter plays havoc with EVN calibration (presentation, summary)
Fringe amplitudes in DBBC FTP tests in EVN Session of February/March 2014
Amplitude Calibration at Tr during EVN Sessions: 3/2008 – 3/2014
    Udział w obserwacjach EVN
Torun TOG reports 1999-2014 (też sprawozdania)
Udział stacji toruńskiej w sesjach EVN 1996-2014 (dane liczbowe).
Plany obserwacji VLBI i e-VLBI z udziałem Tr w latach 2007-2016


Obserwacje i analiza danych

Program do wstępnej obróbki danych z autokorelatora TCfA - AutoFFT — program a2f
Szybka transformacja Fouriera — Opis i wydruki programów dla minikomputera MOMIK 8b

  Poszukiwanie fal grawitacyjnych:
Data analysis of gravitational-wave signals from spinning neutron stars. IV. An all-sky search
Top2Bary — a Complete Set of Routines to Refer a Terrestrial Location to the SSB
Top2Bary – Software for Precise Reference of Detectors to Solar System Barycenter
Referring a Detector to the Solar System Barycenter — referat (Warszawa 2003)
Precise Reference of a Terrestrial Location to the Solar System Barycenter — referat (Rzym 2006)
Precyzyjna astrometria i geodezja — prezentacja (Warszawa 2009)
Precyzyjna astrometria i geodezja — prezentacja (Toruń 2010)
Virgo – detektor fal grawitacyjnych — prezentacja (Toruń 2010)

  Obserwacje Słońca na 127 MHz
Służba Słońca na częstości 127 MHz w Obserwatorium Toruńskim
Interferometr do obserwacji Słońca na częstotliwości 127 MHz
Analiza błędów systematycznych w toruńskich pomiarach strumienia radiowego
    promieniowania Słońca; cz. 1: Czynniki naturalne, cz. 2: Czynniki instrumentalne

Przegląd toruńskich wyników obserwacji Słońca na częstości 127 MHz
Wskaźnik zmienności radiowego promieniowania Słońca
Correction and Analysis of Daily Solar Flux at 127 MHz as Measured at Toruń, 1958 – 1992


Inne prace

TRAO meteo data 2000-2008 — statistical analysis
TCfA Meteo Data 2000 to 2012 — an update plus Chojnice weather
New archive of pulsar observations at TRAO — listings of 9 DVD disks
LATEX. Profesjonalny skład publikacji (88 s.) — opis edytora tekstów
Podręcznik traktorzysty. Ciągniki Ford 5640, 6640, 7740 i 7840 (108 s.)
Szanse wygrania w totolotku (Duży Lotek i Multi Lotek) i jak gracze są naciągani
Płodność i płeć a Księżyc (w tym daty wstępowania Słońca w znaki zodiaku, 1960 – 2050)
Słowniczek terminów indyjskich — kilkaset słów głównie sanskryckich wraz z transliteracją
   
(kontakt: kb@astro.umk.pl)