Enlish version/Wersja angielska

32 m radioteleskopRT32logo.gifOpis techniczny
i
podręcznik obserwatora

Wersja 5.2 (sierpień 2003 r.)
w trakcie redagowaniaRedakcja: K.M. Borkowski, A.J. Kus
Centrum Astronomii UMK w Toruniu
Katedra Radioastronomii

Piwnice 2003
            Spis treści

  I Informacje ogólne
 II RT32K. Borkowski, Z. Bujakowski
   1 Opis konstrukcji
   2 Geometria i inne charakterystyki
   3 Cienie lustra wtórnego i jego podpór
   4 Martwy obszar przy zenicie
 III SterowanieE. Pazderski 
   1 System sterowania ruchem radioteleskopu 
   2 Obsługa oprogramowania odbiorników (rec)
   3 Okno VXI Command Module 
   4 Okno monitorowania sygnału, sigmonR. Feiler 
   5 Program trackG. Hrynek 
   6 Postępowanie podczas awarii — M. Gleba 
 IV Systemy odbiorczeS. Jakubowicz
   1 Odbiornik na pasmo L 
   2 Odbiornik na pasmo C1
   3 Odbiornik na pasmo C2
  V Urządzenia do analizy i rejestracji danych
   1 Terminal VLBI
   2 Maszyna pulsarowa 
   3 Spektrograf cyfrowy 16384-kanałowy — A. Kępa 
 VI Służba czasuK. Borkowski, J. Usowicz 
   1 Wzorzec wodorowy 
   2 Wzorzec rubidowy 
    Ustawianie zegara wzorca rubidowego — A. Kępa, W. Szymański
   3 Odbiorniki GPS 
   4 Monitorowanie wzorca wodorowego 
    Format i rozpowszechnianie wyników 
    Korekcja częstości wzorca 
 VII KalibracjeA. Kus, K. Borkowski 
   1 Podstawowe definicje 
   2 Kalibracja temperatury systemowej 
   3 Wyznaczanie czułości anteny 
VIII Pomiary mocy całkowitejA. Kus, K. Katarzyński 
   1 Pozycjonowanie anteny 
   2 Wykonywanie pomiarów różnicowych 
   3 Redukcja danych obserwacyjnych 
   4 Wpływ odkształceń grawitacyjnych anteny 
 IX Obserwacje VLBIA. Kus, R. Feiler
   1 Wprowadzenie — K. Borkowski 
   2 Obsługa terminala VLBI — R. Feiler 
    2.1 Cechy terminala P&G 
    2.2 Przygotowanie do sesji 
    2.3 Rozpoczęcie pracy 
    2.4 W trakcie obserwacji 
    2.5 Gdy dzieje się niedobrze 
    2.6 Zakończenie pracy 
    2.7 Uwagi końcowe 
   3 Lista poleceń języka SNAP 
   4 Standartowe procedury 
   5 Gospodarka taśmami magnetycznymi 
  X Obserwacje pulsarówA. Wolszczan, W. Lewandowski 
   1 Logowanie i uruchamianie oprogramowania 
   2 Logowanie na konsoli 
   3 Logowanie z zewnątrz 
   4 Użytkowanie oprogramowania. Opis zawartości okien 
   5 Prowadzenie obserwacji 
   6 Obserwacje chronometrażowe
   7 Zamknięcie oprogramowania 
   8 Sytuacje awaryjne
 XI Obserwacje spektralneG. Hrynek, M. Szymczak 
   1 Wstęp 
   2 Procedura ustawiania back-end-u. Czynności wstępne 
   3 Oprogramowanie obsługujące procedurę obserwacji 
    3.1 Obserwacje indywidualne 
   4 Obserwacje automatyczne 
   5 Uwagi 
   6 Postępowanie w czasie awarii 
   7 Obserwacje 
    7.1 Wyznaczenie Tsys oraz czułości anteny 
    7.2 Procedura 
   8 Redukcja danych widmowych 
 XII Uzupełnienia 
   1 Przeliczanie współrzędnych 
   2 Efemerydy planet 
   3 Formularz propozycji obserwacji 
   4 Katalogi obiektów i mapy tła