ZAĆMIENIA SŁOŃCA I KSIĘŻYCA

widoczne w Toruniu

w latach 2000 – 2025Przedstawione niżej dane o wszystkich zaćmieniach widocznych z okolic Torunia (przyjęto współrzędne: f = 53.096°, l = 18.564°, H = 100 m n.p.m., t.j. obserwatorium w Piwnicach) zostały obliczone za pomocą oprogramowania szczegółowo opisanego w tej publikacji (i cytowanych tam oryginalnych pracach w języku angielskim), gdzie znajdują się dane (z rysunkami) podobne do tych, ale obliczone dla Warszawy dla nieco większego przedziału lat (1991–2040). Historyków Torunia mogą zainteresować niektóre dane obejmujące wszystkie toruńskie zaćmienia Słońca w latach 900–2200.
KMB  


Objaśnienia zastosowanych oznaczeń danych tabelarycznych

DATA — data zaćmienia jest podana w formie: Rok (4 cyfry), miesiąc M i dzień D (po 2 cyfry) oraz dzień tygodnia d (pierwsze dwie litery nazwy),
CET — czas środkowoeuropejski [hhmm], t.j. zimowy w Polsce (w okresie obowiązywania czasu letniego, aby przejść na ten czas, należy do podanego CET dodać 1 godzinę),
h i Az — wysokość (Słońca lub Księżyca) nad horyzontem i azymut (liczony od kierunku południa na zachód) [stopnie],
FAZA: f lub fp — ułamek przesłoniętej średnicy tarczy Księżycem albo cieniem Ziemi (f) lub półcieniem (fp); wartość większa od 1 oznacza wejście głębsze niż średnica, a mniejsza od 0 — brak zaćmienia cieniowego,
FAZA: %, F lub Fp — procent przesłoniętej powierzchni tarczy Księżycem, cieniem Ziemi (%, F) lub półcieniem (Fp); dla całkowitych zaćmień Księżyca liczbę 100 (%) zastąpiono połową czasu trwania fazy całkowitego zaćmienia (tp) [minuty], co zostało zaznaczone literą t (od total) po liczbie,
V i P — kąty pozycyjne na niebie widziane ze środka ciała podlegającego zaćmieniu: między kierunkiem na zenit (V) lub biegun (P) a kierunkiem środka obiektu powodującego zaćmienie, liczone przeciwnie do ruchu wskazówek zegara [stopnie],
Ds, Dm, Du i Dp — średnice tarczy Słońca, Księżyca, cienia i półcienia (odpowiednio) [minuty łuku],
Wsch/Zach lub W/Z — najbliższy do zaćmienia moment wschodu lub zachodu Słońca albo Księżyca (ciała ulegającego zaćmieniu), definiowany tutaj (inaczej niż przy zwykłych wschodach i zachodach) jako chwila, gdy dolny skraj jego tarczy pokrywa się z horyzontem; CET,
TT–UT — przyjęta do obliczeń różnica między czasem efemeryd czyli dynamicznym (TT, TDT lub ET) i czasem uniwersalnym [sekundy],
Long i Lat — długość (liczona od Greenwich na wschód) i szerokość geograficzna punktu podksiężycowego (miejsca, gdzie Księżyc jest w zenicie) w chwili maksymalnej fazy [stopnie],
durp, dur i durt — w tabeli zaćmień półcieniowych oznaczają czas trwania fazy zaćmienia półcieniowego, cieniowego i całkowitego (odpowiednio) [minuty].


ZAĆMIENIA SŁOŃCA
 

DATA POCZĄTEK MAKS. KONIEC FAZA V Az Średnice Wsch TT-UT Rok M D d CET h CET h CET h f % stopnie Ds Dm /Zach s
2003 531So 330 0 426 7 527 15 0.853 79p 16 242 31.55 29.66 331.9 71 200510 3Po 910 25 1018 31 1129 33 0.434 32p 233 338 31.97 30.41 553.7 74 2006 329Śr 1054 39 1155 40 1256 39 0.490 38p 140 2 32.04 33.55 1811.3 75 2008 8 1Pi 948 47 1045 52 1144 55 0.349 24p 43 333 31.52 32.93 407.2 77 2011 1 4Wt 813 1 934 9 1101 13 0.821 76p 10 328 32.53 30.69 803.6 80 2015 320Pi 945 30 1054 35 1205 37 0.757 70p 347 342 32.12 33.74 552.9 85 2021 610Cz 1047 58 1149 60 1252 57 0.229 13p 344 2 31.51 29.97 2006.2 91 20221025Wt 1011 23 1119 25 1228 24 0.503 39p 37 357 32.17 31.98 633.7 92 2025 329So 1143 40 1226 40 1309 38 0.205 11p 315 12 32.04 33.71 1812.1 95

CIENIOWE ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA
(informacje o kontaktach z półcieniem można odzyskać z następnej tabeli)


DATA POCZĄTEK MAKSIMUM KONIEC FAZA Dp Dc Dk TT-UT W/Z Long Lat Rok M D d CET h Az V P CET h Az V P CET h Az V P f % ' ' ' s CET stopnie
2000 121Pi 402 31 80 40 79 543 17 100 328 7 725 3 118 260 294 1.33 39t 157.3 90.9 33.1 69 749 291.9 19.8 2001 1 9Wt 1942 34 278 154 114 2120 47 302 216 183 2259 57 334 268 252 1.19 31t 158.5 92.0 33.4 70 1530 56.7 22.4 2003 516Pi 303 5 48 106 134 440 -7 67 164 200 617-21 84 226 266 1.13 26t 157.5 92.8 33.4 72 350 304.2-18.6 200311 9Ni 032 50 25 26 41 218 40 58 305 338 404 26 82 235 274 1.02 12t 143.4 77.4 29.5 72 712 336.5 16.3 2004 5 4Wt 1948 4 306 126 95 2130 14 327 43 23 2312 19 351 316 310 1.31 38t 156.3 91.5 33.1 73 1912 51.5-16.5 20041028Cz 214 37 56 50 81 404 23 81 117 155 554 7 103 191 228 1.31 41t 147.2 81.4 30.5 73 647 309.8 13.4 2006 9 7Cz 1905 5 290 32 358 1951 12 300 3 332 2037 17 310 334 306 0.19 12 157.7 92.8 33.4 75 1826 77.2 -6.7 2007 3 3So 2230 40 331 154 137 2421 43 8 204 208 2611 36 42 256 280 1.24 37t 144.3 78.4 29.7 76 3034 12.9 6.9 2008 221Cz 243 35 54 63 93 426 21 77 350 27 609 6 97 283 320 1.11 25t 149.7 83.6 31.1 77 652 311.8 10.5 2008 816So 2035 11 313 126 99 2210 20 334 171 155 2344 23 358 212 211 0.81 85 147.3 82.8 30.7 77 1903 43.3-12.9 20091231Cz 1952 37 279 213 173 2022 41 286 229 190 2053 45 293 244 207 0.08 3 157.7 91.2 33.2 78 1514 70.4 24.0 20101221Wt 732 3 126 81 114 917 -8 146 164 185 1101-14 169 250 257 1.26 37t 152.1 85.7 31.7 79 759 235.4 23.7 2011 615Śr 1923 -6 303 125 92 2112 6 325 199 177 2302 12 349 269 261 1.70 50t 151.7 87.4 31.9 80 2009 57.0-23.2 20111210So 1345-10 210 86 67 1532 0 232 31 1 1718 14 251 332 294 1.11 26t 145.9 79.5 30.1 80 1529 140.3 22.6 2013 425Cz 2052 12 318 47 22 2107 14 321 37 14 2123 15 325 27 6 0.02 0 155.0 90.1 32.7 82 1901 57.4-14.4 2015 928Po 207 28 45 28 54 347 16 68 308 342 527 3 88 234 271 1.28 36t 158.0 92.8 33.5 84 547 316.1 1.5 2017 8 7Po 1822 -8 286 175 138 1920 0 297 202 169 2018 7 308 228 199 0.25 17 145.6 81.2 30.3 87 1922 86.2-15.4 2018 727Pi 1924 -3 300 122 89 2121 10 324 194 172 2319 17 351 261 255 1.61 52t 142.4 78.1 29.4 88 1943 56.3-19.0 2019 121Po 433 27 87 78 118 612 13 105 149 187 751 0 124 224 256 1.20 31t 158.4 91.9 33.4 89 753 284.8 20.3 2019 716Wt 2101 6 321 70 46 2230 12 341 8 356 2360 14 1 305 305 0.66 66 144.4 80.1 30.0 89 2002 39.0-21.9 2022 516Po 327 2 53 65 96 511-12 72 342 20 655-27 91 264 303 1.42 43t 155.9 91.3 33.0 92 343 296.2-19.3 20231028So 2034 37 303 165 133 2114 42 313 182 155 2153 46 325 197 176 0.13 6 154.0 88.2 32.3 93 1612 52.1 14.1 2024 918Śr 312 18 57 318 349 344 14 64 298 331 416 10 71 279 313 0.09 4 157.7 92.7 33.4 95 530 318.1 -2.6 2025 9 7Ni 1726 -8 271 83 46 1911 7 291 6 332 2056 20 313 283 257 1.37 41t 153.5 88.7 32.3 96 1821 86.8 -6.0


CIENIOWE I PÓŁCIENIOWE ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA
(dane dla momentu maksimum fazy; początek i koniec obliczamy z czasów trwania dur,durp,durt)


DATA CET h Az V P fp Fp/tp durp f F dur durt Dp Du Dm TT-UT W/Z Long Lat lp. Rok M D d hmm stopnie min. min. min. ' ' ' s hmm stopnie
2000 121Pi 543.5 17 100 328 7 2.332 102t 321.3 1.329 100 203.9 77.7 157.3 90.9 33.1 69 749 291.9 19.8 1 2001 1 9Wt 2120.4 47 302 216 183 2.188 98t 314.1 1.193 100 196.9 61.9 158.5 92.0 33.4 70 1530 56.7 22.4 2 2002 624Po 2227.0 9 341 16 4 0.236 17 137.2 -0.788 0 0.0 0.0 149.8 85.5 31.4 71 2020 38.8 -24.8 3 20021120Śr 246.5 39 66 306 341 0.887 93 269.2 -0.223 0 0.0 0.0 144.7 78.6 29.8 71 728 330.1 18.7 4 2003 516Pi 440.0 -7 67 164 200 2.100 96t 309.6 1.132 100 194.5 52.5 157.5 92.8 33.4 72 350 304.2 -18.6 5 200311 8So 2618.4 40 58 305 338 2.141 115t 366.9 1.021 100 211.9 23.9 143.4 77.4 29.5 72 3112 336.5 16.3 6 2004 5 4Wt 2130.0 14 327 43 23 2.288 101t 318.8 1.308 100 203.8 76.2 156.3 91.5 33.1 73 1912 51.5 -16.5 7 20041028Cz 404.0 23 81 117 155 2.390 115t 357.2 1.312 100 219.2 81.1 147.2 81.4 30.5 73 647 309.8 13.4 8 2006 314Wt 2447.3 38 16 199 209 1.057 30t 292.1 -0.057 0 0.0 0.0 143.4 77.7 29.5 75 3011 5.9 3.1 9 2006 9 7Cz 1951.1 12 300 3 332 1.158 42t 258.0 0.189 12 92.4 0.0 157.7 92.8 33.4 75 1826 77.2 -6.7 10 2007 3 3So 2420.7 43 8 204 208 2.346 218t 369.0 1.236 100 221.5 73.9 144.3 78.4 29.7 76 3034 12.9 6.9 11 2008 221Cz 425.9 21 77 350 27 2.172 107t 342.4 1.110 100 206.0 50.8 149.7 83.6 31.1 77 652 311.8 10.5 12 2008 816So 2209.8 20 334 171 155 1.863 98t 334.1 0.812 85 188.8 0.0 147.3 82.8 30.7 77 1903 43.3 -12.9 13 2009 2 9Po 1538.0-10 234 54 24 0.926 96 243.0 -0.084 0 0.0 0.0 156.1 89.8 32.8 78 1653 143.6 13.5 14 2009 8 6Cz 138.9 17 28 141 158 0.429 39 196.6 -0.662 0 0.0 0.0 142.9 78.4 29.5 78 426 351.3 -15.6 15 20091231Cz 2022.5 41 286 229 190 1.081 31t 254.9 0.081 3 61.7 0.0 157.7 91.2 33.2 78 1514 70.4 24.0 16 20101221Wt 916.6 -8 146 164 185 2.307 108t 338.4 1.260 100 209.2 73.1 152.1 85.7 31.7 79 759 235.4 23.7 17 2011 615Śr 2112.5 6 325 199 177 2.713 111t 339.2 1.704 100 219.8 100.7 151.7 87.4 31.9 80 2009 57.0 -23.2 18 20111210So 1531.5 0 232 31 1 2.213 114t 359.9 1.109 100 212.7 52.0 145.9 79.5 30.1 80 1529 140.3 22.6 19 20121128Śr 1532.8 -1 234 27 356 0.943 97 280.8 -0.184 0 0.0 0.0 143.3 77.1 29.4 81 1540 138.9 20.5 20 2013 425Cz 2107.2 14 321 37 14 1.012 13t 251.7 0.019 0 30.8 0.0 155.0 90.1 32.7 82 1901 57.4 -14.4 21 20131018Pi 2450.0 44 28 147 164 0.791 84 243.8 -0.268 0 0.0 0.0 148.9 83.3 31.0 82 3042 358.4 11.0 22 2015 928Po 346.9 16 68 308 342 2.255 99t 313.7 1.281 100 200.5 72.6 158.0 92.8 33.5 84 547 316.1 1.5 23 2016 916Pi 1954.0 15 299 14 342 0.934 97 243.3 -0.059 0 0.0 0.0 155.2 90.2 32.8 86 1802 75.5 -3.3 24 2017 210Pi 2543.6 44 37 351 13 1.015 14t 263.4 -0.031 0 0.0 0.0 151.7 85.5 31.7 87 3113 352.4 13.1 25 2017 8 7Po 1920.1 0 297 202 169 1.315 66t 305.0 0.250 17 116.3 0.0 145.6 81.2 30.3 87 1922 86.2 -15.4 26 2018 131Śr 1429.5-14 217 32 10 2.320 102t 320.3 1.320 100 203.3 76.7 157.4 91.1 33.2 88 1635 160.9 17.0 27 2018 727Pi 2121.4 10 324 194 172 2.706 124t 377.4 1.612 100 235.1 103.5 142.4 78.1 29.4 88 1943 56.3 -19.0 28 2019 121Po 611.9 13 105 149 187 2.194 99t 314.6 1.200 100 197.3 62.8 158.4 91.9 33.4 89 753 284.8 20.3 29 2019 716Wt 2230.5 12 341 8 356 1.731 96t 337.5 0.657 66 178.6 0.0 144.4 80.1 30.0 89 2002 39.0 -21.9 30 2020 110Pi 2009.7 38 283 222 183 0.922 96 248.8 -0.112 0 0.0 0.0 153.7 87.2 32.2 90 1530 74.5 23.0 31 2020 6 5Pi 2024.7 3 314 219 192 0.594 60 203.2 -0.401 0 0.0 0.0 153.5 89.1 32.4 90 1956 68.7 -21.5 32 20211119Pi 1002.6-16 158 327 341 2.099 114t 365.2 0.978 99 208.9 0.0 143.5 77.4 29.5 91 709 220.8 19.2 33 2022 516Po 511.1-12 72 342 20 2.398 103t 321.7 1.418 100 207.8 85.5 155.9 91.3 33.0 92 343 296.2 -19.3 34 2023 5 5Pi 1822.5 -9 289 59 23 0.990 100 261.8 -0.041 0 0.0 0.0 150.2 85.3 31.4 93 1927 98.2 -17.2 35 20231028So 2113.7 42 313 182 155 1.144 42t 268.5 0.127 6 78.9 0.0 154.0 88.2 32.3 93 1612 52.1 14.1 36 2024 918Śr 343.8 14 64 298 331 1.063 27t 250.0 0.090 4 64.5 0.0 157.7 92.7 33.4 95 530 318.1 -2.6 37 2025 314Pi 758.4-16 117 177 209 2.286 117t 366.2 1.182 100 218.7 66.1 144.4 78.6 29.8 96 605 257.9 2.7 38 2025 9 7Ni 1911.3 7 291 6 332 2.370 105t 329.8 1.366 100 210.0 82.8 153.5 88.7 32.3 96 1821 86.8 -6.0 39


File translated from TEX by TTH, version 3.30 on 8 Feb 2003.