Magdalena Kunert-Bajraszewska


Europejski projekt badania czarnych dziur

W roku 2010 ruszyła europejska akcja COST (European Cooperation in Science and Technology, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) o numerze MP0905, pod hasłem "Black Holes in a Violent Universe", do której przystąpiło Centrum Astronomii UMK.

Będzie ona trwała 4 lata, a jej celem jest wzmacnianie i zjednoczenie sieci europejskiej współpracy naukowej w dziedzinie czarnych dziur. Szczególnie wspieraną (choć nie jedyną) grupą docelową akcji są młodzi naukowcy. Współpraca będzie wspierana w ramach działalności czterech podstawowych grup roboczych: kwantowe czarne dziury, gwiazdowe czarne dziury i pulsary, centrum Galaktyki, supermasywne czarne dziury. Akcja ma charakter otwarty, a zatem udział w jej przedsięwzięciach może wziąć każdy naukowiec z kraju należącego do akcji. Nowe kraje są mile widziane i wstępują do akcji poprzez popisanie "Memorandum of Understanding". Jednostką decyzyjną akcji jest Management Committee.

Reprezentantami Polski w Management Committee są: dr Magdalena Kunert-Bajraszewska (CA UMK) i dr hab. Agnieszka Janiuk (CFT PAN).

Official webside: http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbi/COST/

Ulotka w języku polskim:Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć