Cytaty

z wypowiedzi

Śri Sai Baby
Wykaz skrótowych oznaczeń materiałów źródłowych

GokakBhagavan Sri Sathya Sai Baba  
    (An Interpretation)

Hislop 1989My Baba and I
Kasturi 1982Loving God
QMSathya Sai Magazine. A Quarterly
    Magazine dedicated to Sathya Sai Baba

SandweissSai Baba. The Holy
    Man ... and the Psychiatrist

GVGita Vahini
SSSSathya Sai Speaks
SSVSathya Sai Vahini
SSSanathana Sarathi


Tak mówił Sathya Sai Baba


    Kreacja obejmuje składanie substancji w jedno; co zostało złożone z biegiem czasu musi się rozpaść i zostać uwolnione. Człowiek jest stworzony więc musi się rozpaść i umrzeć.
    To, czego nie znajdziemy na początku lub na końcu, a co tylko ukazuje się w pewnym ograniczonym przedziale czasowym, nie może być naprawdę RZECZYWISTE. Jest to tylko mithja (prawdziwe-nieprawdziwe), a nie satja (w pełni prawdziwe).
    Prawda nie oznacza tego co się zgadza z faktami odbieranymi przez zmysły. Taki jest tylko świecki pogląd na prawdę w wąskim ograniczonym sensie. Prawdą jest to jedynie, co pozostaje ważne przez cały czas – przeszły, teraźniejszy i przyszły – to, co nie ulega zmianom w czasie i przestrzeni. Prawdą jest to, co utrzymuje wszechświat. Jest to Bóg ... Wszystko w Kosmosie podtrzymywane jest przez prawdę. Prawda ta była obecna nawet przed stworzeniem Kosmosu. Prawda jest bardziej fundamentalna niż atom. QM 34/25
    Kosmos nie istniał przed swym powstaniem i nie będzie istniał po rozpadzie (pralaji). To, co jest widoczne w okresie przejściowym, może być tylko prawdą pozorną – czasową i ograniczoną. Nie może być Prawdą niezmienną. [Vidya Vahini]
    Cały ten Wszechświat, ze swą różnorodnością, zrodzony jest przez przypisanie wielorakości tam, gdzie jest tylko Jedno. [Jnana Vahini]
   
    Moi Drodzy!
    Nadejdzie taki czas, kiedy cały ten sen zniknie. Dla każdego z nas musi nadejść czas, kiedy okaże się, że cały Wszechświat był zaledwie snem, kiedy odkryjemy że dusza jest nieskończenie lepsza niż to, co ją otacza.
    W tej walce poprzez to, co nazywamy otoczeniem, nadejdzie chwila, kiedy odkryjemy, że otoczenia te były prawie zerem w porównaniu z potęgą Duszy. Jest to tylko kwestią czasu, a w nieskończoności czas jest niczym. Jest kroplą w oceanie. Możemy pozwolić sobie na czekanie i trwanie w spokoju.
    Z Błogosławieństwami
Śri Sathya Sai Baba     List do Hislopa w: Hislop 1989, s. 262

    Na początku nie było niczego, tylko bezkresna pustka, lecz ja byłem zawsze – praźródło, prawdziwy początek. Ale w rzeczywistości nie było początku, gdyż byłem zawsze – zawsze byłem, zawsze będę. Taka jest tajemnica Boga, której człowiek nie może pojąć. Jestem Miłością, pełną miłością, a sama miłość to miłość. QM 34/25

Nie było nikogo, kto wiedziałby kim jestem
dopóki nie stworzyłem świata
ku Swej przyjemności, jednym Słowem!
Natychmiast wyrosły góry;
popłynęły rzeki, uformowała się ziemia i niebo,
pojawiły się znikąd
oceany, morza, lądy i działy wodne,
by świadczyć o moim istnieniu.
 
Pojawiły się wszelkie formy istot
ludzie, zwierzęta i ptaki —
latające, mówiące, słyszące.
Wszystkie moce zostały im nadane
na moje rozkazy.
 
Ludzkość obdarzono
pierwszym miejscem,
a Moja wiedza została umieszczona
w ludzkim umyśle.
QM 34/25    
There was no one to know who I am
until I created the world
at My pleasure, with one Word!
immediately mountains rose up;
oceans, seas, lands and watersheds,
Sun, moon and the desert sands
sprang out of nowhere
to prove My existance.
 
Came all forms of beings
men, beasts and birds —
flying, speaking, hearing.
All powers were bestowed upon them
under my orders.
 
The first place was granted
to mankind
and My knowledge was placed
in man's mind.
(1970); Kasturi 1982, s. 373

    I separated myself by myself so that I may be myself. I separated myself from myself so that I may be myself. I wanted to be myself, that is, Anandaswarupa, Premaswarupa*. That is what I am and I wanted to be that. How can I be Anandaswarupa and Premaswarupa? And give Ananda* and give Prema*? And to whom am I to give Ananda and to whom am I to give Prema? So I did this. I separated myself from myself and became all this. Hislop 1989, s. 138


* Prema to boska Miłość, Ananda — boskie Szczęście, zaś Premaswarupa i Anandaswarupa są ich ucieleśnieniami.

    Stworzenie człowieka jest odtworzeniem mnie samego na moje podobieństwo. QM 34/25
    Człowiek nie jest jedynie pospolitym ciałem; w ciele jest subtelny składnik nazywany umysłem; wewnątrz niego – jako sufler i źródło – jest jeszcze subtelniejszy pierwiastek nazywany dźiwatmą (indywidualną duszą). Dźiwatma ta nie ma ani początku, ani końca; nie zna ona śmierci, ani nie podlega narodzinom.
    Żadna inna istota żywa nie została wyposażona w inteligencję i zdolność rozróżniania w tak wysokim stopniu, by mogła jasno postrzegać Atmę.
    Człowiek ma kwalifikacje wymagane do poszukiwania przyczyny stworzenia; ma on w sobie potrzebę i odpowiednie zdolności.
    Każde dziecko przychodzi na ten świat niosąc bagaż nieuregulowanych skutków postępowania w poprzednich żywotach. Nie wypada ono z łona Natury jak błyskawica z chmur. Rodzi się na tym świecie w celu doświadczenia pozytywnych i negatywnych konsekwencji własnych czynów z minionych żyć. Tłumaczy to rozmaitość widoczną wśród ludzi [...]
    Satysfakcjonujących uzasadnień swoich postaw nie mogą przedstawić ci, którzy zaprzeczają [istnieniu] Boga albo Najwyższej Woli czy Pierwszej Przyczyny, ani też ci, którzy utrzymują, że Bóg istnieje. Wszyscy muszą polegać na własnym doświadczeniu. Jak może zaprzeczać słodyczy ktoś, kto odmawia spróbowania cukru? Jak można być przekonanym, że cukier jest słodki dopóki się go nie skosztuje?
    Musimy poczuć wielki cud energii operującej zarówno w najmniejszym atomie i komórce, jak i w największej, najbardziej odległej gwieździe. Jak inaczej możemy pojąć Wszechobecność i Wszechmoc, jeśli nie przez akceptację Boga jako architekta Kosmosu? QM 34/12
    Ból, którego musimy doświadczać, nieszczęścia, które na nas spadają i problemy, które mamy, nie pochodzą z zewnątrz, nie są też przydane od Boga. Są one po prostu skutkiem naszych działań. Słabością człowieka jest obarczanie kogoś innego za kłopoty i nieszczęścia, których doznaje. QM 34/25
    Pierwotną przyczyną śmierci jest Wola Boża, a nie choroba.
    Nasze obecne warunki i okoliczności zostały określone przez czyny dokonane w poprzednich żywotach.
    Życie jest mostem nad oceanem zmian. Przejdź go, lecz nie buduj na nim domu. QM 37/29
    Nie dopuszczajcie nigdy odczucia, że jedna religia jest lepsza, a inna gorsza.
    Nie sądźcie, że tylko ci, którzy czczą obraz lub figurę z pompatycznymi parafenaliami, są wyznawcami. Ktokolwiek idzie prosto na moralnej ścieżce, kto postępuje jak mówi i mówi co widział, kto wzrusza się w obliczu cierpienia drugiego, a cieszy się w chwili radości innego ... ten jest wyznawcą, być może znaczniejszym wielbicielem. Coimbatore 26-2-61; QM 34/7; SSS 2/25
    Jeśli masz dobre myśli i dobre słowa, to nawet jeśli jesteś ateistą będziesz Bogu drogi.
    Istnieje droga życiowa, sposób na wzrost, ścieżka postępu, właściwa każdemu poszukującemu, różna od dróg innych ludzi. QM 26/25
    Każdy pójdzie na swój sposób, własnym tempem, ścieżką, którą Bóg mu objawi jako jego osobista. QM 27/17
    Nie słuchajcie, co inni mówią. Zawierzcie swemu doświadczeniu. Uwierzcie w to, co daje wam spokój i radość. Jest to prawdziwa podstawa wiary.
    Dzisiejszy świat znajduje się w szponach strasznego kryzysu moralnego i duchowego. Na wszystkich ziemiach praktyki duchowe zostały zredukowane przez człowieka do miernych i powierzchownych zewnętrznych rytuałów. Lecz budzi się nowy świt i nowa era, era Ducha, szybko ku nam zmierza. Klęska jaka spadła na rodzaj ludzki zostanie oddalona. Powróci nowy Złoty Wiek. Na pewno nie zawiodę. Niepowodzenie nie leży w naturze Awatarów. QM 36/7
    Moja rewolucja jest potężniejsza i bardziej przenikliwa niż jakakolwiek z tych, które dotąd przeszedł człowiek – czy to polityczna, ekonomiczna, naukowa czy też technologiczna. Jest ona głębsza, bardziej podstawowa. To rewolucja duchowa. Wyostrzy ona wewnętrzne widzenie człowieka tak, by mógł postrzegać swą atmiczną rzeczywistość. Jej skutek obejmie i ubogaci wszystkie społeczności ludzkie i przemieni rodzaj ludzki w rzekę sadhaków [aspirantów duchowych] płynnie zmierzającą ku bezgranicznemu morzu Boskości [...] Miłość w tej rewolucji będzie zarówno środkiem, jak i celem. Obudzi ona źródła miłości na całym świecie na polach szkolnictwa, moralności, prawa, polityki, handlu i nauki. Zainspiruje ona ludzi do służby w miłości ujawniając Braterstwo Człowieka i Patriarchat Boga. QM 8/27
    Pamiętajcie, nie ma nikogo, kto w najmniejszym stopniu mógłby zmienić moje zamiary albo wpłynąć na me zachowanie.
    Jestem poza zasięgiem najintensywniejszych dociekań i najbardziej drobiazgowych pomiarów. Nie ma niczego, czego nie wiem, ani miejsca, którego nie znam, ani problemu, którego nie mógłbym rozwiązać. Moja wystarczalność jest bezwarunkowa. Niezmierzona jest moja moc. Prawda o mnie jest niepojęta, niezgłębiona. Jestem Wszystkim – bez reszty. QM 6/24
    Nie ma żadnego zadania, którego nie mógłbym wykonać, pamiętajcie; żadnego ciężaru, którego nie mógłbym podnieść. SSS 2/101
    Jestem woźnicą kierującym każdą istotę do celu ... Jestem Sanatana Sarathi [Odwiecznym Woźnicą]. Jestem ucieleśnieniem wszelkich form jakie człowiek przypisał Najwyższemu Bogowi. ...  Jestem napędem każdego serca ... Wzywaj mnie jakimkolwiek imieniem, Kriszna, Allach, Chrystus ... Odpowiem pod jakimkolwiek imieniem mnie znasz ... Nie mam żadnego miejsca, które mógłbyś nazwać moim; wszystkie miejsca są moimi ... Moja moc musi przeważyć ... Przyszedłem ubijać umysł człowieka i oczyścić go. Jestem Bogiem, ty także jesteś Bogiem ... Przyszedłem by wykonać najwyższą misję duchowo regenerującą i jednoczącą rodzaj ludzki. Opuszczę świat dopiero, gdy moja misja będzie ukończona. QM 33/28
    See in me, yourself, for, I see myself in you. You are my life, my breath, my soul. You are all my forms. When I love you I love myself; when you love yourself, you love me.
    Znam waszą przeszłość. Wiem dlaczego cierpicie, jak długo musicie cierpieć i kiedy wasze cierpienie się skończy.
    Najbardziej znaczącą i najważniejszą mocą, powiadam wam, jest moja prema [miłość]. Mogę przemienić niebo w ziemię, albo ziemię w niebo, lecz nie jest to oznaką boskiej potęgi. Tylko prema jest unikalnym znakiem. QM 6/24
    Miłość jest moim największym cudem.
    Nie chcę byście wysławiali mnie pod niebiosa. Będę szczęśliwy, jeśli będziecie na mnie polegali.
    Przyszedłem zapalić lampę miłości w waszych sercach, dopilnować by świeciła dzień po dniu jaśniej. Nie przybyłem by mówić o żadnych naukach, typu nauk hinduskich. Nie przybyłem z żadną misją popularyzacji jakiejś sekty czy wyznania albo procesu, ani nie dla werbowania zwolenników jakiejś doktryny. Przyszedłem, by opowiedzieć wam o tej uniwersalnej, całościowej wierze, tej atmicznej zasadzie, tej ścieżce miłości, tej powinności miłości, tym obowiązku miłości. Wierzcie, że wszystkie serca są motywowane przez jednego i jedynego Boga, że wszystkie wiary chwalą tego jednego i jedynego Boga i że wszystkie imiona we wszystkich językach i wszystkie formy, które człowiek może sobie wyobrazić, oznaczają tego jednego i jedynego Boga. Najlepiej uwielbiać Go poprzez miłość i służbę. QM 36/30
    Jeśli sądzisz że możesz zdobyć łaskę Boga przez kręte ścieżki jogi, ćwiczenie umysłu, wyrzeczenia ascetyzmu jesteś w bolesnym błędzie. Miłość jest jedynym sine qua non.
    Erudycja może być przeszkodą, ponieważ dostarcza pożywki dla egoizmu i chęci dysput oraz pokonywania innych, przedstawiania siebie jako uczonego. QM 36/28
    Dziś słyszymy wiele o intelektualistach, lecz to właśnie za sprawą intelektualistów ten świat tak bardzo podupadł.
    Prosty wybuch furii spożywa siły zdobyte z posiłków z trzech miesięcy! Złość drastycznie redukuje nasze siły życiowe. QM 36/21

    Chcę was ostrzec przed jednym. Sai nigdy nie zrobi krzywdy nikomu. Niektórzy, w tym kraju jak również za granicą, rozpowszechniali pisma mówiące, iż Swami powiedział, że świat dozna wielu katastrof i nieszczęść.
    Nigdy w przeszłości, ani w przyszłości Sai nie będzie polecał takich myśli i idei. Są to pogłoski stworzone przez pewnych ludzi, którzy nie mają nic innego do roboty. Nigdy nie powinniście wierzyć takim pogłoskom. Ludzie rozgłaszają fałszywe historie, że kraj ten (Indie) pogrąży się w wodzie, że 12 studentów Swamiego wyratuje każdego z tej katastrofy i że kraj zostanie ocalony.
    Pewni niegodziwi ludzie wydrukowali 90 fałszywych stwierdzeń w broszurach i rozpowszechniają je. Nawet niektórzy tak zwani „wyznawcy" wierzą tym stwierdzeniom. Nigdy nie wierzcie takim rzeczom. Rozprzestrzeniali oni fałsze także słowem mówionym, od osoby do osoby. Nie powinniście nigdy słuchać nieprzyjemnych stwierdzeń. Nawet jeśli usłyszycie je, nie powinniście o tym opowiadać ani rozsiewać pogłosek. To tylko znak czyjejś słabości, gdy ktoś słucha i opowiada o takich rzeczach.
    Świat ten nie popadnie w nieszczęście czy kłopoty. Jednakże, na tej ogromnej planecie, od czasu do czasu wystąpią incydenty. QM 37/11 (z dyskursu z Feb.17, 1991 r.)

    Wiedza nie oznacza tylko wiadomości książkowych. Nie jest to przeniesienie zawartości książek do mózgu. Celem edukacji jest transformacja serca. Człowiek dzisiaj jest dumny z tej niewielkiej wiedzy o świecie fizycznym, którą osiągnąl i wychwala się, że wie wszystko o wszechświecie. Prawdziwa wiedza to ta, która ustanawia harmonię i syntezę pomiędzy nauką z jednej strony, a duchowością i etyką – z drugiej. Dzisiaj, z powodu zawrotnego postępu nauk fizycznych, człowiek ma skłonność myślenia, że jest wielce uczony. Lecz dopiero, gdy spróbuje zrozumieć wiedzę o rzeczach ponad naukami fizycznymi, może skorzystać w pełni z tych ostatnich ...
    Amerykański kosmonauta, Mitchell, po wylądowaniu na Księżycu, spojrzał na Ziemię. Ujrzał ją jako ogromny diament osadzony na rozległym kobiercu błękitnego aksamitu. Przeżywając to widowisko uronił kilka łez. Uderzyło go odczucie: „Dlaczego ludzie, urodziwszy się na tak pięknej i wspaniałej ziemi, zachowują się jak ignoranci, istoty o złych intencjach?" Z diamentu może powstać tylko diament, a nie zwykły kawałek kamienia. Dlaczego źli ludzie pojawili się z czystego, świętego gruntu Matki Ziemi? – pytał. Odpowiedź znalazł w fascynacji człowieka rzeczami materialnymi przy zaniedbaniu pielęgnacji dobrych cech.
    Trzeba sobie uświadomić, że jakiekolwiek by człowiek nie posiadł wykształcenie, bez prawego postępowania wszystko to jest bez sensu. Prawość jest jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy. To, co zrobicie, określa to, co dostaniecie. Porzućcie niskie uczucia. Poszerzcie swoje widnokręgi. Prawdziwą edukację można podsumować jednym słowem: miłość, wszechogarniająca miłość. Życie bez miłości jest gorsze od śmierci ... z Fourth Convention of the University, QM 12/11-12

    Tak samo jak kobieta powinna traktować jedną osobę jako swojego pana i męża, także mężczyzna musi być wierny jednej i tylko jednej kobiecie jako swej towarzyszce, swej żonie. Tak jak żona musi szanować męża, służyć mu i spełniać jego pragnienia, mężczyzna powinien szanować swoją żonę jako panią domu i postępować zgodnie z jej życzeniami. Tylko wtedy może on zasługiwać na miano człowieka. Nie ma czegoś takiego jak tylko kobieta ograniczona, a mężczyzna wolny; oboje są równo związani przez reguły dharmy [prawość i obowiązki]. QM 40/21

    Rama i Kriszna i Sai Baba wydają się różni z powodu odzienia, które każdy przyjął, lecz jest to Ta Sama Istota, wierzcie mi. Nie dajcie się zwieść w błąd i zatratę. Nadejdzie wkrótce czas, kiedy ten olbrzymi budynek, albo nawet jeszcze większe, będzie za mały na zgromadzenia tych, którzy są wzywani do tego miejsca. Samo niebo będzie musiało być zadaszeniem Audytorium przyszłości; będę musiał poniechać samochodu, a nawet samolotu przy poruszaniu się z miejsca na miejsce, ponieważ tłoczące się tłumy będą zbyt wielkie; będę zmuszony poruszać się poprzez nieboskłon; tak – tak też będzie, wierzcie Mi.
    Będziecie świadkami jak to Puttaparthi staje się Mathura Nagarą. Nikt nie może powstrzymać tego procesu, ani opóźnić go. Nie porzucę was, ani nikt z was nie może porzucić Mnie. Nawet jeśli stracicie wiarę, będziecie żałować i przyjdziecie do tego schronienia bardzo szybko, błagając o wpuszczenie. Pozostanę w tym ciele jeszcze przez 58 lat; już was o tym zapewniałem. Wasze życia są splecione z Moją Ziemską Karierą. Działajcie zawsze w zgodzie z tym wielkim przywilejem. Prasanthi Nilayam, 21 X 1961 r. (SSS 2/101)

    Nadejdzie dzień, kiedy będę chodził po nieboskłonie tak, że każdy zobaczy to osobiście. Gokak, s. 38
    Kiedykolwiek ukazuję się we śnie, to w celu przekazania czegoś danej osobie. Nie jest to zwykły sen, jaki jest powszechnie znany. Jest to rzeczywiste przejawienie się. QM 27/18
    The universe is held in Baba's hand, and He could in an instant make the whole universe disappear. QM 27/25

    W rzeczywistości nie możecie pojąć mej natury ani dzisiaj, ani nawet po tysiącu lat ciągłych wyrzeczeń czy usilnych badań – nawet gdyby cała ludzkość połączyła swe wysiłki. Lecz wkrótce staniecie się świadomi błogości rozdawanej przez boski pierwiastek, który przyjął to święte ciało i to święte imię. Wasz szczęśliwy los, który daje wam tę szansę, przerasta to, co jest dostępne mnichom, ascetom, świętym, a nawet osobowościom ucieleśniającym postacie o niebiańskiej chwale!
    [... Lecz] w każdej chwili moja boskość może być wam objawiona; musicie być gotowi na ten moment. Ponieważ boskość jest okryta człowieczeństwem musicie starać się pokonać maję (ułudę), która ukrywa ją przed waszymi oczami. Oto ludzka forma, w której manifestują się wszystkie boskie istności, każdy boski pierwiastek – tzn. wszystkie imiona i formy przypisane Bogu przez człowieka. Sandweiss, 229

    Konflikt pomiędzy osobami akceptującymi Boga i przeczącymi Mu, tymi którzy oświadczają, że Boga można znaleźć w tym miejscu, a tymi którzy twierdzą, że Boga nigdzie nie ma, nigdy się nie kończy; trwał od wieków. Rozważając tę sytuację powinno się pamiętać, że o ile nie ma potrzeby budzenia osoby już przebudzonej i łatwo jest zbudzić osobę śpiącą, o tyle nie możemy zbudzić – jakkolwiek bardzo byśmy się nie starali – osoby udającej, że śpi! Ci którzy wiedzą mogą być nauczeni za pomocą prostych ilustracji tego, czego nie wiedzą. Lecz ci dotknięci przez półwiedzę i pyszniący się swoim nabytkiem są poza jakąkolwiek dalszą edukacją.

    Ci, którzy mają wewnętrzną potrzebę osiągnięcia wyższej mądrości, która sprowadza wyzwolenie, powinni dokonać refleksji i zbadać zjawisko śmierci. Śmierć nie powinna powodować strachu. Nie powinna być rozpatrywana jako zjawisko niepomyślne. Nie powinniście uciekać od problemu wyobrażając sobie, że śmierć zdarza się tylko innym i że wam się nie zdarzy. Nie powinniście także odkładać refleksji nad śmiercią sądząc, że są obecnie niewłaściwe i bezużyteczne. Dociekanie natury śmierci jest w rzeczywistości badaniem własnej Rzeczywistości. Trzeba rozpoznać tę prawdę. QM 25/9-10

    Organizacja
    Mówiąc prawdę nie mam nic do czynienia z Organizacją. Jest ścisła zależność między wami i Mną. Nie jest to skutek działania kogoś z Organizacji!
    Niektórzy przyłączają się do centrów, inni do grup. Nie jest ważne, czy są one częścią Organizacji czy nie!
    W centrach musi być pewna giętkość, nie przeciążana przez reguły. Ekspansja jest prawdziwą cechą charakterystyczną życia duchowego. Zatem winniście bratać się z innymi grupami duchowymi i być wrażliwi na inne formy i imiona. QM 26/24-25

    Sewa (służba)
    Bóg pojawia się przed człowiekiem jako ślepy żebrak, idiota, trędowaty, zgrzybiały starzec, kryminalista albo szaleniec. Musicie widzieć boskość za tymi przesłonami i oddawać cześć poprzez sewę.
    Ponad wszystkie formy czczenia najwyższa jest sewa. W rytualnych oddawaniach czci, odmawianiu różańca, medytacji itp. jest pewien element samolubstwa
    Człowiek powinien traktować bezinteresowną służbę jako cel, dla którego dostał życie.
    Nie można uzyskać wyzwolenia z cyklu narodzin i odradzania się [inaczej] jak tylko przez sewę.
    Sposobem na uniknięcie dalszej karmy jest miłość i altruizm. QM 27/26

    Nie potępiajcie swoich rodziców jako staromodnych. Old is gold! [Stare jest złotem!]
    Jesteście przyczyną swej ruiny albo wyniesienia. Nie wińcie losu. Sami to stworzyliście.
    Przyjdźcie do mnie w pełni skruchy a przebaczę wam wasze grzechy. QM 27/25

    Wiecie, że świat snów jest fantastycznym światem nonsensów, gdzie pięćdziesiąt lat bywa ściśnięte do 5 minut i gdzie cudaczne zdarzenia i rzeczy odbierane są jako rzeczywiście doświadczane i istniejące. Lecz pozwólcie sobie powiedzieć, że w stanie Realizacji nawet stan jawy, w którym analizujecie marzenia senne stwierdzając że są nieprawdziwe, jest równie nieprawdziwy. Miejcie zatem poczucie wartości, albo raczej skalę wartości; oddawajcie każdej rzeczy, każdemu, jej czy jego wartość – ani joty więcej. Coimbatore 26-2-61; SSS 2/24
    Pan jest Premaswarupam [ucieleśnieniem miłości], wierzcie Mi. Ziemski ojciec albo matka wykażą miłość tylko dopóki jesteście im posłuszni; spróbujcie pójść wbrew ich życzeniom a posuną się nawet do wyrzeczenia się was! Pan nigdy się was nie wyrzeknie, gdyż jest On waszym sednem, najbardziej podstawową Rzeczywistością.
You derive from Him the fruit of your labour, of your Dhyanam, Japam and Puja; faith will grow into thyaga; you will feel that you are instruments with no individuality save as prompted by Him. P.N. 17-10-61; SSS 2/85
    [Pan] nasłuchuje biadań każdej Istoty. Faktycznie, cierpienie daje wam większe prawo do Łaski Pana. Kiedy cierpienie przychodzi falami, jedno za drugim, cieszcie się, że brzeg jest blisko; znoście je dzielnie; nie zrzucajcie jak tchórze winy na jakąś moc zewnętrzną, ani nie obarczajcie winą Pana. P.N. 6-3-62; SSS 2/165
    Niektórzy doradzają wam, by śledzić każdy krok umysłu i zanotować wszystkie fałszywe kroki i intencje, które zrodził. Nie, jest to niebezpieczna praktyka. Nie zwracajcie uwagi na jego występki; dążcie do tego, co potrzebujecie, a nie do tego, czego musicie unikać. Liczcie fałszywe kroki, a doprowadzi to was do popełniania ich ponownie. Postanówcie iść prosto, a wasze kroki nie będą chwiejne ani nie upadniecie. P.N. 7-3-62; SSS 2/169
    Bóg dał człowiekowi sto lat życia i wiele pracy dla wypełnienia tych lat; lecz wy marnujecie czas na rozrywkach, na zakładanie i utrzymywanie rodziny. I budzicie się wobec potrzeby przygotowania na śmierć dopiero, gdy Śmierć puka już do drzwi. Wtedy, gorączkowo modlicie się o niewielkie przedłużenie życia w celu spełnienia zadania, dla którego zostaliście posłani. P.N. 8-10 March 1962; SSS 2/181
    When someone asks you, in great earnestness, where the Lord is to be found, do not try to dodge the question. Give them the answer that rises up to your tongue from your heart. Direct them. He is here in the Prasanthi Nilayam. P.N. 21 XI 1962; SSS 2/276

    Jak [można] ocenić kto jest dobry, a kto zły? Głęboko przemyślcie tę sprawę. Ktoś, kto widzi zło w tym co jest dobre, jest złym człowiekiem; ktoś, kto widzi dobro nawet w tym co jest złe, jest dobrym człowiekiem. Szukajcie tylko towarzystwa ludzi dobrych. SS 36 (1993), 204 (Prasanthi Mandir, 21-7-93)
    Człowiek zamierzający szkodzić innym pielęgnuje w swym umyśle wiele złych myśli. Myśli te jednak czynią mu dziesięć razy więcej szkody niż innym. Tej prawdy jest on nieświadom. Skutkiem tego pławi się w nadużyciach wobec innych i czynieniu im krzywdy. Lecz nie ma „innych", a tylko manifestacja Boskości. SS 36/212
    Człowiek wiecznie próbuje ukryć swoje wady jak struś, który chowa głowę w piasek w nadziei, że przez to myśliwy nie dostrzeże go. Faktycznie, struś staje się łatwym celem dla myśliwego. Podbnie człowiek przepełniony ego i niegodziwością wyobraża sobie, że jego myśli nie są znane nikomu innemu. Ale umysł ludzki jest jak płyta gramofonowa. Jego dobre i złe myśli są odbite na twarzy człowieka, chociaż on tego nie zauważa. Jednak każdy zewnętrzny obserwator może to dobrze zaobserwować. Twarz człowieka przepełnionego złymi myślami wygląda jak pokryta pryszczami. Staje się podobna do tablicy pokazującej, co się dzieje w umyśle. SS 36/212 (Brindavan 23-5-93)
    Dopóki jesteście przywiązani do rzeczy doczesnych, jakiekolwiek formy czczenia byście nie praktykowali, nie osiągniecie realizacji Boga. Nie jest koniecznie porzucenie wszystkiego; wystarczy jeśli potraktujecie wszystko jako dar od Boga i Bogu wszystko ofiarujecie. Wszystko jest przejawem Boga. Z taką świadomością możecie się cieszyć wszystkim. SS 33(1990)/116
    Aby uświadomić sobie tę prawdę [że Śri Rama jest duchem zamieskującym w każdej ludzkiej istocie], nie trzeba być wielkim uczonym. Jakkolwiek wysoko ktoś by nie był wykształcony, jeśli nie ma oczu, nie może zobaczyć świata. Jakkolwiek wielkim uczonym by kto nie był, kiedy twardo śpi, nic nie może zobaczyć. Ale człowiek z otwartymi oczami [nawet] jeśli nie jest wykształconym ani uczonym, na jawie może oglądać świat. Zdolność widzenia nie pochodzi z wykształcenia czy nauki, lecz jest darem Bożym. SS 33(1990)/117 (Brindavan 3IV90)

    Namasmarana [wspominanie Imienia] jest najbezpieczniejszą drogą. Nie wierzcie innym, którzy przepisują krótsze ścieżki; mogą oni mówić o pranajamie [technika oddechowa] i hatha jodze [ćwiczenia ciała]. Ostrzegam was; są one najeżone niebezpieczeństwami. Nie dawajcie im posłuchu, ani nie czytajcie i nie wierzcie książkom o fizycznej jodze i nie zaczynajcie praktykować ćwiczeń. Znam liczne przypadki szaleństwa i rozmaitych dyslokacji przydarzające się poprzez praktykę z książek.
    Stosujcie się do wskazań śastr [pism świętych], a nie pobłądzicie. Podają one zestaw reguł dla wszystkich stopni i zawodów. SSS 2/177-8; PN 8 March 1962 (Mahaśiwaratri Katha)
    Ponad wszystko, nie dopuszczajcie zwątpienia. Po cóż dysputować o Mnie, na ten temat czy tamten dotyczący Mnie? Kim właściwie jest ten Baba, dyskutujecie i debatujecie! Jakież znaczenie ma dla was to kim jestem? Macie zajęcie związane z waszym celem, waszym ideałem, waszym doświadczeniem, waszym wysiłkiem – nieprawdaż? Dlaczego więc trapić się Mym pochodzeniem, Moją Naturą, Moją Tajemnicą, Moim Cudem? Podstawową rzeczą jest ręka, puchar który trzyma jest wtórnym. Adheja [coś zawarte, umieszczone] ma mniejsze znaczenie niż adhara, podstawowa rzeczywistość, czysty Byt. Jeśli nie możecie sięgnąć do własnej podstawowej rzeczywistości, po cóż tracić czas na badanie Esencji Najwyższego Boga? W istocie możecie mnie zrozumieć dopiero, gdy zrozumiecie siebie samych, własną podstawową Prawdę. SSS 2/152; PN 4 March 1962 (Mahaśiwaratri)
    Getting to know Me is also a part of your destiny. The other day, on Vaikunta Ekadasi, when Amritha was being given by Me a few who had come weeks ago, who had witnessed the creation of Amritha on the river-bed and who had taken their seats in the long line of devotees, had to get up and go just when I was approaching their line and thus, miss the chance of, perhaps, a lifetime. It is all `earned' opportunity. As a matter of fact, each one of you has to be saved: you have to escape from this net, when the opportunity comes. I shall not give you up, even if you forsake Me; for it is not in Me to forsake those who deny Me. I have come for all. Those who stray away will come again to Me, do not doubt this. I shall beckon them back to Me. I bless you that you earn the Vision of the Divine in this Life itself, with this Body itself. SSS 2/130; PN 24-11-1962
    Kiedy ktokolwiek wzywa me imię, skądkolwiek, kiedykolwiek, z głębi serca, muszę zamanifestować się i udzielić ratunku. N. Kasturi: Garland of 108 Precious Gems (przy 54 klejnocie)
    I walk and talk and eat like you but remember always I am all Gods in One. N. Kasturi: Garland of 108 Precious Gems (przy klejnocie 82)

    Każdy człowiek rodzi się na tym świecie, by spłacić trzy rodzaje długów. Pierwszym jest dług wobec Boga. Drugim jest dług wobec mędrców. Trzeci dług odnosi się do własnych rodziców.
    [...] Ciało pochodzi z mięśni i krwi matki. Nie do opisania jest ile poświęcenia włożone jest w urodzenie dziecka i wychowanie go przy nieustannej opiece i miłości. Pokarm który jecie, ubrania które nosicie, życie które prowadzicie – wszystko to jest darem waszych rodziców. Pierwszym obowiązkiem każdego jest zadowolić swoich rodziców. Tylko w ten sposób spłaca się dług wobec rodziców. Ale to też nie wszystko. Dług względem rodziców musi być spłacony poprzez właściwe postępowanie i sprawowanie służby dla społeczeństwa. SS z maja 1990 r.
   

Kochaj mą nieokreśloność. Ja nie robię pomyłek. Pamiętaj, nie dzieje się nic bez mojej woli. QM 40/26
    Przy przeróżnych okazjach Pan poddaje wyznawców rozmaitym testom i próbom mając na uwadze podniesienie ich na wyższy poziom duchowy. Boskość ucieka się do pewnego rodzaju kar, by pomóc wiernemu kultywować właściwą ścieżkę. Jest to dla dobra wyznawcy.
    Moje uczucia i miłość do was są takie, jak tysiąca matek.
    Ten, który proponuje Bogu drugie miejsce, nie proponuje mu w ogóle żadnego. QM 28/26
[oprac. KMB; kwiecień 1994 r.]

Myśli dnia w Prasanthi Nilayam
(wg. notatek Noor tłum. KMB, sierpień 1993 r.)

   11/8/1991
    Pewnego dnia Kriszna z fletem niedbale porzuconym obok udawał, że głęboko śpi. Radha podeszła do fletu-szczęściarza i spytała tęsknie: „O szczęśliwy murali [flecie]! Powiedz mi, jak zdobyłeś ten bardzo szczęśliwy los. Jakiejś to przysięgi dotrzymał, czuwanieś przetrwał, pielgrzymkiś dokonał? Jakaż była to mantra, którąś recytował, bóstwo któreś czcił?"
    Dzięki Jego Łasce flet zyskał głos. „Pozbyłem się wszelkich pragnień zmysłowych, zawiści, chciwości, ego – to wszystko. Nie miałem już poczucia ego, które przesłaniałoby przepływ przeze mnie Premy [miłości] do wszystkiego stworzenia."

    12/8/1991
    Jest to miejsce, gdzie musisz próbować pomagać, a nie przeszkadzać. Jest tu atmosfera Pokoju i Praśanti [najwyższego spokoju]. Nie zachowuj się tutaj tak, jak gdzie indziej na spotkaniach. Nie ma tu miejsca na zazdrość czy złe zamiary, nienawiść czy rywalizację. Kiedy kama i krodha [żądza i gniew] budzą się w gorących płomieniach z serca, jak mogą stamtąd emanować chłodne promienie śanti, satji, ahinsy i premy [spokoju, prawdy, niekrzywdzenia i miłości]? Te ludzkie narodziny są rzadką szansą! Wykorzystaj je dla rozpowszechniania radości, a nie zmartwienia. Oczywiście, jest naturalne dla człowieka rozgniewać się, rozzłościć się. Lecz nie powinieneś dopuszczać złości do stanu nieokiełznanej wściekłości.

    13/8/1991
    Prawdziwe zwycięstwo można przypisywać sobie tylko wtedy, gdy uaktywniło się nie martwego satelitę, ale żywą gwiazdę, nie ćandrę [księżyc], lecz Ramaćandrę, Pana który rządzi wewnętrznymi planetami, wewnętrznymi motywami i podnietami. Kiedy nasze wewnętrzne reakcje i podniety zostaną przemienione w Boskość, wtedy wszystko, czego się doświadcza poprzez zmysły, umysł i intelekt nabiera Boskiego blasku, ujawnia ich Boskie pochodzenie, a człowieka kształtuje Miłość.

    14-15-16/8/1991
    Dopóki Indie będą trzymać się ścieżki dharmy [prawego postępowania], dopóty Rosja, która jest Bhimą dnia dzisiejszego i Ameryka – obecny Ardźuna będą szanować ten kraj i będą uczyć się od niego sposobów zapewnienia umysłowego spokoju i bezpieczeństwa. Ponieważ ich dzisiejsza moc i duma są przejawem wewnętrznego strachu, nieuśmierzonego cierpienia zżerającego siły życiowe.
    Pandawowie byli tak błogosławieni przez Pana, że przeszli wszystkie te przeżycia, które ich spotkały.
    Pandawowie byli tak prawi że, kiedy znaleźli swych wrogów – Kaurawów porwanych przez plemię Pandawów – rzucili się im na ratunek. Wiedzieli, że nie było innego sposobu na uwolnienie ich z rąk swych ziomków.
    Jest to rola, którą wy powinniście odgrywać.

    17/8/1991
    Człowiek został zniewolony przez pieniądze, prowadzi powierzchowne, puste, sztuczne życie. To naprawdę wielka szkoda.
    Człowiek powinien starać się posiąść tylko tyle, ile jest najniezbędniejsze do jego życia. Ilość bogactw, które trzeba posiadać, można przyrównać do butów, które się nosi; jeśli są za małe – powodują ból; gdy za duże – są przeszkodą w chodzeniu.
    Także pieniędzy powinniśmy mieć akurat tyle, ile trzeba na wygodne fizyczne i psychiczne życie. Kiedy mamy więcej, rodzi to pychę, lenistwo i pogardę dla innych. Gdy pieniądze są wydawane na wszelkie sposoby w celu wspierania dobrych prac, dają zadowolenie i szczęście w obfitości.

    18/8/1991
Coś trzymałeś, gdy starałeś się coś trzymać,
  trwaj przy tym jak najmocniej.
O coś prosiłeś, chociaż proszenie nie jest konieczne;
  trwaj dopóki nie otrzymasz podarku.
Żywiłeś w umyśle jakieś pragnienie, chociaż nie ma potrzeby pragnień;
  mimo to pukaj do drzwi aż się nie otworzą i aż twe pragnienie nie spełni się.
Albo muszę darować ci tę rzecz, którą pożądasz niezdolny znieść swej tęsknoty;
  albo ty musisz uświadomić sobie jej absurdalność i zwalczyć tę bezwartościową tęsknotę.

    19/8/1991
    Przez pokój na Zachodzie rozumie się przerwę pomiędzy dwoma wojnami, kiedy czyni się energiczne wysiłki, by zaleczyć urazy przegranej i by zjednoczyć zdobycze zwycięstwa i przygotować się do następnej rundy! To nie jest pokój! Człowiek zapewnia śanti (pokój), gdy myśli dobrze, mówi dobrze i czyni dobro. Lecz dziś mówi dobrze, chociaż źle myśli i zachęca do zła! Ignoruje pierwiastek nieśmiertelności, który jest jego sednem, pierwiastek miłości, który jest krwią życia wspólnoty ludzkiej, odmawia sobie nagrody spokoju i rzuca się na zatracenie. Niszcząc innych niszczy siebie.


Myśli dnia z oficjalnej strony www Prasanthi Nilayam
(tłum. KMB, lipiec 2005 r.)

30 czerwiec 2005
Miłość to nieustający strumień Boskiej promienności. Mędrcy nazywają tę Miłość Atmą. Atma, która jest pełna Miłości, jaśnieje we wszystkich sercach. Miłość, Atma i serce są synonimami Boga. Dla tak czystej Miłości nie może być różnic opartych na 'moje i twoje.' Miłość ta jest bezinteresowna. Tam gdzie jest ufność, tam jest Miłość, Tam gdzie jest Miłość, tan jest Pokój. Gdzie jest Pokój, tam jest Prawda. Tam gdzie jest Prawda, tam jest Błogość. Tam gdzie jest Błogość, tam jest Bóg.
  — BABA                 

1 lipiec 2005
Istnieje tendencja do tłumaczenia wyrzeczenia jako porzucenie światowych więzów. W istocie wyrzeczenie oznacza dojście do doskonałego opanowania. Ludzie mogą was krytykować bądź wychwalać, ale przyjmujcie to z uczuciem spokoju. Ktoś może próbować wyrządzić wam krzywdę, gdy tymczasem kto inny próbować wyświadczyć wam przysługę; obie sytuacje przyjmujcie ze spokojem. W jednym przedsięwzięciu handlowym możecie ponieść stratę, a w innym możecie osiągnąć zysk; oba przypadki traktujcie tak samo. Opanowanie jest znakiem rozpoznawczym jogi (duchowych osiągnięć).
— BABA                

2 lipiec 2005
Nikt nie jest w stanie powstrzymać się od działania. Działanie jest podstawą naszej egzystencji. Celem życia człowieka jest uświęcenie go właściwymi działaniami. Świat jest fabryką, w której człowiek ma ukształtować swoje przeznaczenie poprzez uczciwy, nieustający wysiłek. Należy podjąć to wyzwanie i spędzić przyznane mu lata na celowym działaniu, wykorzystując zdolności i inteligencję, którymi jest obdarzony. Taki strumień działań wypływa z dźńany (mądrości) i ostatecznie prowadzi na do najwyższego etapu realizacji.
— BABA                

3 lipiec 2005
Czy myślicie, że wystawiałbym was na ból,  gdyby nie było po temu potrzeby? Otwórzcie serce na ból, tak jak to robicie teraz wobec przyjemności, gdyż jest on Moją wolą, przeze Mnie przygotowany dla waszego dobra. Przyjmujcie go jako wyzwanie. Nie odwracajcie się od niego. Zwróćcie się do wewnątrz i dobądźcie sił, by go znieść i z niego skorzystać. Wszystko to jest częścią Mojego planu na skłonienie was, poprzez konwulsje niezaspokojonych potrzeb, do słuchania Mojego głosu, który usłyszany rozpuszcza ego, a z nim umysł.
— BABA                

4 lipiec 2005

Wiara może przyjść jedynie poprzez stowarzyszenie się z ludźmi pobożnymi, poprzez studiowanie żywotów i przeżyć osób świętych. Ktoś, kto ma wiarę w Boga, musi wcielić ją w życie. Wierząc w Boga i mimo to ignorując słowa i przykazania Boga, przeczycie sobie samym. Wiara nie jest okryciem do noszenia na zewnątrz w celu oszukiwania innych. Oddanie i modlitwa nie mają służyć wyłącznie otrzymaniu czegoś albo spełnieniu jakiegoś pragnienia. Winny mieć na widoku Atmę (wewnętrzną boskość) i błogość zjednoczenia z Panem Bogiem.
— BABA                

5 lipiec 2005
Prawdziwy sekret radości leży w poświęceniu. Stwierdzono też, że poświęcenie jest jedynym środkiem na zdobycie nieśmiertelności. Odrzucanie tego, co się przyjęło, jest prawem życia. Stosuje się ono do oddychania, jedzenia i innych rzeczy. Podobnie powinno się oddawać społeczeństwu z powrotem zdobyte bogactwa. Tutaj bogactwo nie ogranicza się tylko do środków materialnych, ale obejmuje też wszystkie inne formy dorobku, włącznie z wiedzą, wykształceniem i rozmaitymi umiejętnościami. Wiedza, którą zdobyliście w czasie nauki, powinna zostać przekazana innym. Takie dzielenie się sprawia, że wasze wykształcenie ulega wzbogaceniu i staje się celowe. Jeśli nie przekazujecie dalej zdobytej wiedzy, staje się ona bezużyteczna. Oznacza to, że im więcej dajecie, tym bardziej wzrastacie.
— BABA                

6 lipiec 2005
Gdy wysoko na niebie gromadzą się chmury, zwykle towarzyszą im błyskawice. Tak samo, tam gdzie jest wykształcenie, powinna mu towarzyszyć mądrość. Ponieważ dobre cechy, takie jak poświęcenie, wyrozumiałość, prawda i miłość, zostały nieco zepchnięte na dalszy plan, społeczeństwo cierpi na różne schorzenia. Świętym celem edukacji jest wykorzenienie wszelkiego zła z umysłów i serc ludzi.
— BABA                

7 lipiec 2005
Człowiek nie jest tylko kombinacją aspektów fizycznego, mentalnego i intelektualnego, ale także duchowego. Otacza go pięć okryw: annamaja kosza (ciało grube), pranamaja kosza (siła życiowa), manomaja kosza (umysł), widźńanamaja kosza (inteligencja) i anandamaja kosza (okrywa duchowej błogości). Upaniszady (starożytne pisma święte) stwierdzają, że każda z tych kosz jest święta i przesycona Boskością.
— BABA                

8 lipiec 2005
Człowieka można opisać jako konglomerat myśli i idei. Każda drobna myśl staje się integralną częścią życia danego człowieka. Rodzaj myśli, jakie ma, determinuje jego przyszłość. Dlatego w sercu należy pielęgnować święte idee. Rozwijanie czystych myśli będzie sprzyjać wzrostowi w naszych sercach ducha bezinteresownej służby. Niszkama karma (bezinteresowna służba) wykorzenia w człowieku zwierzęcość i obdarza boskością.
— BABA                

9 lipiec 2005
Słońce śle swoje światło jednakowo i bezstronnie wszystkich - człowiekowi i zwierzętom, ptakom i gadom, górom i dolinom. Ale obraz słońca odbija się tylko w spokojnej tafli czystej wody. Podobnie, święta wizja Paramatmy (Boga) pojawia się tylko w nieporuszonym, spokojnym umyśle, w którym ucichły wszystkie fale myśli. Czyste i święte serce odzwierciedli chwałę Paramatmy, podczas gdy człowiek z chwiejnym umysłem nigdy nie doświadczy boskości.
— BABA                

10 lipiec 2005
'Deha', ciało fizyczne, składa się z pięciu pierwotnych żywiołów: ziemi, powietrza, wody, ognia i eteru. Wcześniej czy później deha rozpadnie się. Ale 'dehi', czyli jego mieszkaniec, Atma (Jaźń) nie ma ani narodzin, ani śmierci. Jest niezniszczalne i nieśmiertelne. To Dehi jest równoważne Brahmanowi (Najwyższemu Bogu). Atma i Brahman są zasadniczo tym samym. Rozpoznanie Atmy jako Brahmana jest ostatecznym celem duchowości.
— BABA                

11 lipiec 2005
Poświęcenie oznacza porzucenie kamy (pragnień), krodhy (gniewu) i lobhy (chciwości). Człowiek na ogół utożsamia się z anatmą (czymś nieduchowym), nie zdając sobie sprawy ze swojej prawdziwej natury. Odbicie nieba w naczyniu z wodą znika w chwili, gdy wylejecie wodę. Podobnie, gdy rozpoznacie przelotną naturę wszystkiego, co nie jest Jaźnią i opróżnicie się z pragnień, zbliżycie się do Atmy. O ile nie poświęcicie pragnień, gniewu i chciwości, nie możecie osiągnąć boskości.
— BABA                

12 lipiec 2005
Zarówno radość, jakiej szukacie, jak i samorealizacja, do której aspirujecie, są  wewnątrz was. Nie można ich znaleźć w świecie zewnętrznym. Szukać ich tam jest równie głupie jak żebranie na ulicach o jedzenie osoby, której dom jest pełen słodyczy i delikatesów. Myślicie, że ten świat i jego przedmioty przynoszą wam szczęście. Jest to tylko iluzja stwarzana przez wasz umysł. Będziecie mogli cieszyć się Atmanandą (błogością Jaźni) jedynie wtedy, gdy pójdziecie za intelektem. Szczęście leży wewnątrz was.
— BABA                

13 lipiec 2005
Umysł nazywa się 'manasem', gdyż ciągle jest zajęty procesem 'manany' czyli postrzegania. Bardzo często umysł jest zwodzony sprzecznymi impulsami powstającymi w nim samym. Umysł biega szybciej od wiatru. Tak ja używamy hamulców, by zatrzymać szybko jadący pojazd, tak samo musimy ograniczać przepływ myśli. Kapryśna natura umysłu stanowi przeszkodę dla duchowego postępu człowieka. Każdy duchowy aspirant musi więc koniecznie zapanować nad własnym umysłem, jeśli marzy o zanurzeniu się w błogości, jaką stanowi jego wewnętrzna jaźń.
— BABA                

14 lipiec 2005
Do umysłu odnoszą się trzy stany: śunjatwa (pustka), anekagrata (jednoczesne różne myśli) i ekagrata (skupienie na jednym). Te trzy stany pochodzą od trzech gun (wrodzonych skłonności) człowieka. Tamoguna (lenistwo) wywołuje tępotę umysłu, radźoguna (cecha namiętności) prowokuje umysł do biegania tu i tam, zaś sattwaguna (cecha, która sprawia przejawianie się świętych aspektów w życiu człowieka) wycisza umysł, kierując go na jednokierunkową kontemplację. Zatem tylko ci, którzy pielęgnują sattwagunę, mogą z łatwością podejmować medytację.
— BABA                

15 lipiec 2005
            Kiedy budujecie dom, budujecie też drzwi. Drzwi te ułatwiają przyjaciołom i krewnym wchodzenie i wychodzenie. Wpuszcza się tylko osoby uprawnione do wejścia. Drzwi nie są po to, by do domu wchodziły psy i osły. Podobnie, przez drzwi zmysłów powinniśmy wprowadzać jedynie święte myśli, uczucia i idee. Serce jest mieszkaniem Boga. Pana Boga nie można osadzać w sercu zabrudzonym złymi myślami i uczuciami. Nie powinniśmy pozwalać na wchodzenie do świętego mieszkania Boskości cech zwierzęcych i demonicznych.
— BABA                Wyjątki z Sathya Sai Vahini

    Są dwie rzeczy w przyrodzie: akaśa i prana. Akaśa jest źródłem wszelkiej materii grubej i subtelnej; gdy prana albo siła życiowa wchodzi z nią w kontakt, na skutek zderzenia podstawa akaśowa przekształca się w postać grubą albo subtelną w zmiennych proporcjach. Prana także jest wszechobecna, podobnie jak akaśa; ona także może przenikać i wnikać we wszystko. Tak jak bloki lodu, które stają się wodą i które poruszają się z wodą, prana oddziałuje na akaśę i powstają ciała. Prana jest siłą, która kształtuje akaśę w różne formy. Grube ciało jest nośnikien prany, która ukształtowała je z akaśy. Ciało subtelne występuje w postaci myśli, uczuć itp. SSV 46

    Dana osoba może porzucić tyle grubych ciał, w których czasowo zamieszkuje, ile razy obcina sobie paznokcie. Ale ciała subtelnego nie można zmieniać; trwa ono długo. W końcu po długim, długim czasie i ono się rozpada. SSV 46

    Bogactwo zgromadzone nieuczciwymi sposobami pochodzi z eksploatacji krwi biedoty. Młodzi ludzie nie powinni stawać się niewolnikami takiej nieuczciwej egzystencji i przyjmować wyzysku jako środka na życie. Nawet Bóg nie wybaczy tego rodzaju samolubnych stylów życia opartych na wyzysku. Ten kto gromadzi dobra bez korzystania z nich, albo dawania innym, po śmierci będzie potępiony; przeklęte będzie także potomstwo takich ludzi. SSV 171

    Karma oznacza działalność podjętą z pragnienia i z oczekiwaniem na rezultaty. SSV 51

    Czas jest manifestacją mocy Boga, dlatego nie ma on końca ani początku, które możnaby zmierzyć. Również karma jest ważną prawdą, którą należy traktować podobnie [...]
    Bóg stwarza sytuacje i okoliczności ściśle odpowiednio do działań, w które zaangażowani byli ludzie w poprzednich żywotach (wcieleniach) [...]
    Mówi się że Bóg jest bezforemny; innymi słowy, może On przyjmować dowolną postać. Ma nieskończenie wiele Form. SSV 90

    Dźiwi [dusza indywidualna] nie jest maszyną bez własnej woli. [...] Bóg decyduje o miejscu i czasie, warunkach i konsekwencjach [następnych narodzin] zgodnie z naturą działań podjętych obecnie. SSV 81

    Jakkolwiek by się człowiek nie starał, nie jest w stanie wyobrazić sobie Boga w innej postaci, niż ludzkiej. O ile Bóg nie inkarnuje się jako człowiek (Awatar), człowiek nie ma żadnych szans na zobaczenie Boga, ani słuchania Jego Głosu. Awatar jest najpełniejszym ucieleśnieniem Boga w postaci człowieka. Może on, poprzez zwykłe wyrażenie swojej Woli, przekazać człowiekowi najwyższe spełnienie życia duchowego. Nawet najmarniejszy z marnych w mgnieniu oka może zdobyć najwyższą mądrość. SSV 98

    Jakkolwiek długo by trwało, jakkolwiek wiele żyć przeminie, nie da się uciec od obowiązku odcierpienia skutków własnych czynów. SSV 156

    Natura następnego życia jest zgodna z uczuciami, które absorbują umysł człowieka, kiedy porzuca swoje ciało. Uczucia te są wszakże zgodne z odczuciami, które motywowały jego życie. SSV 113

    Dlatego Kriszna powiedział Ardźunie Ktokolwiek w tym czasie [w chwili śmierci] pamięta Mnie, ten osiąga Moją Chwałę – faktycznie Mnie wtedy osiąga. GV 140

[tłum. KMB; listopad 1994]    

Parikszit, jedyny potomek Pandawów, cudem uratowany

    Maharadźa Parikszit był żywą kopią Abhimanju [syna Ardźuny], który osiągnął Niebiańską Siedzibę Bohaterów. Kiedy Parikszit rósł jako embrion w łonie Uttary, zobaczył lecącą ku niemu ostrą strzałę posłaną przez Aśwatthamę, która z furią tryskała iskrami przerażenia zdecydowana go zniszczyć. Lecz w tym samym momencie zobaczył także Osobę o olśniewającym wdzięku uzbrojoną w Straszny Dysk, który rozbił tę śmiercionośną strzałę na sto kawałków. Królewski płód przepełnił podziw i wdzięczność.
    Głęboko zadumał się nad tym, kim mógł być jego Wybawiciel. „Kim on jest? Musi mieszkać ze mną tu w łonie skoro zobaczył strzałę w tej samej chwili co ja! Lecz ma on taką nieustraszoność i sprawność, że zdołał ją zniszczyć zanim mnie dosięgła. Czy może to być mój bliźniak? Skąd on wziął ten dysk? Jeśli ma dysk, dlaczego ja go nie mam? Nie; On nie jest śmiertelnikiem." Długo jeszcze nad tym rozmyślał.
    Nie mógł zapomnieć tej Twarzy, tej Formy, którą był Chłopiec o blasku miliona słońc. Był łagodny, błogi, błękitny jak niebo. Po dramatycznym wyratowaniu go zniknął. Maharadźa Parikszit miał stale tę Formę przed oczami, gdyż chciał ją znów zobaczyć. Kogokolwiek zobaczył, przyglądał się mu uważnie, aby sprawdzić czy postać ta odpowiadała Formie, którą ze czcią pielęgnował w pamięci.
    Wzrastał w łonie ciągle kontemplując Formę. Kontemplacja ta przekształciła go w dziecko przepełnione splendorem. Kiedy na koniec okresu ciąży przyszedł na świat, pomieszczenie położne rozjaśnił niezwykły blask. Kobiety usługujące Uttarze przy połogu zostały oślepione. Zdumienie przyćmiło im rozum. Bhagavatha Vahini: 10–11
[tłum. KMB; marzec 1995 r.]

File translated from TEX by TTH, version 3.35 on 26 Apr 2003.