Daty Wielkanocy

w latach 1800 – 2200

(Dates of Easter, 1800 – 2200)


Tabelaryczne dni miesiąca kwietnia odróżniono od marcowych ich kolorem
(Easter Sunday dates of
April and March are distinguished by their colour)


Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1800
13 5 18 10 1 14 6 29 17 2 1810 22 14 29 18 10 26 14 6 22 11 1820 2 22 7 30 18 3 26 15 6 19 1830 11 3 22 7 30 19 3 26 15 31 1840 19 11 27 16 7 23 12 4 23 8 1850 31 20 11 27 16 8 23 12 4 24 1860 8 31 20 5 27 16 1 21 12 28 1870 17 9 31 13 5 28 16 1 21 13 1880 28 17 9 25 13 5 25 10 1 21 1890 6 29 17 2 25 14 5 18 10 2 1900 15 7 30 12 3 23 15 31 19 11 1910 27 16 7 23 12 4 23 8 31 20 1920 4 27 16 1 20 12 4 17 8 31 1930 20 5 27 16 1 21 12 28 17 9 1940 24 13 5 25 9 1 21 6 28 17 1950 9 25 13 5 18 10 1 21 6 29 1960 17 2 22 14 29 18 10 26 14 6 1970 29 11 2 22 14 30 18 10 26 15 1980 6 19 11 3 22 7 30 19 3 26 1990 15 31 19 11 3 16 7 30 12 4 2000 23 15 31 20 11 27 16 8 23 12
     

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000
23 15 31 20 11 27 16 8 23 12 2010 4 24 8 31 20 5 27 16 1 21 2020 12 4 17 9 31 20 5 28 16 1 2030 21 13 28 17 9 25 13 5 25 10 2040 1 21 6 29 17 9 25 14 5 18 2050 10 2 21 6 29 18 2 22 14 30 2060 18 10 26 15 6 29 11 3 22 14 2070 30 19 10 26 15 7 19 11 3 23 2080 7 30 19 4 26 15 31 20 11 3 2090 16 8 30 12 4 24 15 31 20 12 2100 28 17 9 25 13 5 18 10 1 21 2110 6 29 17 2 22 14 29 18 10 26 2120 14 6 29 11 2 22 14 30 18 10 2130 26 15 6 19 11 3 22 7 30 19 2140 3 26 15 31 19 11 3 16 7 30 2150 12 4 23 15 31 20 11 27 16 8 2160 23 12 4 24 8 31 20 5 27 16 2170 1 21 12 4 17 9 31 20 5 28 2180 16 1 21 13 28 17 9 25 13 5 2190 25 10 1 21 6 29 17 9 25 14 2200 6 19 11 3 22 7 30 19 3 26


Fortranowski program użyty do obliczeń
(FORTRAN subroutine used to calculate the above tables)

    SUBROUTINE EASTER(IY,IM,ID)

c Oblicza datę niedzieli wielkanocnej zadanego roku IY:
c miesiąc w IM (3 = marzec, 4 = kwiecień) i dzień miesiąca w ID
 
c Program to calculate the date of Easter Sunday for given year (IY)
c according to an algorithm (slightly modified by K.M. Borkowski)
c by anonymous author published in Nature of 20 April 1876 (p. 487)
c  Input: IY - year of Easter of interest
c  Output: IM - month (IM=3 for March, IM=4 for April)
c      ID - day of the month

	IMPLICIT INTEGER*4 (A-Z)
	A = MOD(IY,19)
	B = IY/100
	C = MOD(IY,100)
	H = MOD(19*A+B-B/4-(B+1-(B+8)/25)/3+15,30)
	L = MOD(32+2*(MOD(B,4)+C/4)-H-MOD(C,4),7)
	M = (A+11*H+22*L)/451
	N = H+L-7*M+114
	ID = 1+MOD(N,31)
	IM = 4
	IF(N/31.EQ.3) IM = IM-1
	ENDFile prepared by KMB on 1 March 2003.