Nota bibliograficzna w czasopiśmie
Kultura i Edukacja, Nr 2/1992