English/AngielskiPolski/Polish
This site has two complementary starting pages to reach all the files available: one in
English and one in
Polish. (or from external server)
To miejsce zawiera dwie różne strony, z których można przejrzeć całość dostępnego materiału: jedna po
angielsku, druga po
polsku (lub z serwera zewnętrznego).